Ustawienie tapety w Openbox - Nitrogen

Aby ustawić tapetę w Openboksie należy zainstalować program Nitrogen. Wpisujemy więc w terminal komendę jako root:
aptitude install nitrogen
bądź
apt-get install nitrogen
Następnie wywołujemy w terminalu program ze ścieżką do katalogu z tapetami już jako zwykły użytkownik, np.:
nitrogen ~/Obrazy/Wallpapers
Wybieramy tapetę z wyświetlonych plików i akceptujemy przyciskiem „Apply”.
Jeżeli chcemy aby uruchamiała nam się tapeta na starcie musimy w pliku autostart.sh (zob. tu artykuł na temat) dodać komendę:
nitrogen --restore &
bądź
sleep 2 && nitrogen --restore &
Gdzie sleep 2 oznacza, że w dwie sekundy od uruchomienia systemu odświeży się tapeta.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza