Brak klucza publicznego

Często się zdarza, że apt-get weryfikuje autentyczność ściąganych pakietów. Do tego celu używane są klucze GPG. Jeżeli pojawi się komunikat o braku klucza publicznego (np. W: Błąd GPG: http://packages.medibuntu.org maverick Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783), trzeba taki klucz zaimportować. W tym celu wpisujemy w konsoli jako zwykły użytkownik:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys id_klucza_publicznego
(w tym przypadku id_klucza_publicznego to 2EBC26B60C5A2783, jak pokazuje wyżej przykład komunikatu),
następnie jako root bądź zwykły użytkownik (jeżeli mamy zainstalowane sudo):
gpg --armor --export id_klucza_publicznego | sudo apt-key add -

P.S.: Id klucza publicznego uzyskamy poprzez wpisanie jako root kodu:
apt-get update
oczywiście jeśli go nie mamy, w przeciwnym razie czytanie pakietów zakończy się bezbłędnie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza