Openbox


Openbox jest lekkim menedżerem okien dla graficznego interfejsu użytkownika X Window System, przydatnym zwłaszcza na starszym sprzęcie gdzie możemy mieć problem z odpaleniem całego środowiska graficznego takiego jak Gnome czy KDE.
Pod prawym przyciskiem myszy mamy menu za pomocą którego możemy odpalić potrzebny nam program, bądź zmienić konfigurację Openboksa.
Aby zainstalować Openboksa należy w konsoli z pozycji root'a wpisać:
apt-get install openbox bądź aptitude install openbox
Za właściwą pracę menedżera odpowiadają trzy pliki umieszczone w katalogu /etc/X11/openbox:
autostart.sh
menu.xml
rc.xml
Najlepiej przekopiować je do utworzonego przez siebie katalogu o nazwie 'openbox' w katalogu .config, który mieści się w katalogu użytkownika:
~/.config/openbox
Aby móc graficznie zmieniać dwa ostatnie pliki należy doinstalować z repozytorium (podobnie jak w przypadku samego Openboksa) pakiety:
obmenu – graficzny edytor menu Openboksa
obconf – menedżer ustawień Openboksa
Sam Openbox nie posiada ikonek, panelu i wielu innych rzeczy, ale za pomocą programów takich, jak: nitrogen, tint2, conky i wielu innych możemy go dostosować graficznie do swoich upodobań.

Przykładowe ustawienie menu.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<openbox_menu xmlns="http://openbox.org/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://openbox.org/                 file:///usr/share/openbox/menu.xsd">
    <menu id="root-menu" label="Openbox 3">
        <item label="Terminal">
            <action name="Execute">
                <execute>
                    roxterm
                </execute>
            </action>
        </item>
        <separator/>
        <item label="Iceweasel">
            <action name="Execute">
                <execute>
                    iceweasel
                </execute>
            </action>
        </item>
        <!-- This requires the presence of the 'menu' package to work -->
        <item label="Audacious">
            <action name="Execute">
                <execute>
                    audacious
                </execute>
            </action>
        </item>
        <item label="Libre Office">
            <action name="Execute">
                <execute>
                    libreoffice
                </execute>
            </action>
        </item>
        <item label="Fotoxx">
            <action name="Execute">
                <execute>
                    fotoxx
                </execute>
            </action>
        </item>
        <separator/>
        <menu id="/Debian"/>
        <menu id="client-list-menu"/>
        <separator/>
        <item label="Exit">
            <action name="Exit"/>
        </item>
    </menu>
</openbox_menu>

 Na zrzucie pulpitu widzimy tapetę ustawioną za pomocą Nitrogena, terminal ROXtem, panel tint2 i kalendarz Rainlander2.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza