Internet Explorer 6 na Debianie

Często  się zdarza, że strony musimy wypróbować na przeglądarce Internet Explorer, czy dobrze są wyświetlane albo, co gorsze, nie możemy wyświetlić strony na innej przeglądarce jak właśnie IE, bo tak została napisana. Całe szczęście coraz mniej takich stron jest...
Potrzebujemy więc odpalić IE na Linuksie. Nic prostszego, najpierw w pliku:
/etc/apt/sources.list
musimy dodać porty:
#wine
deb http://wine.sourceforge.net/apt/ binary/

#backports
deb http://www.backports.org/debian/ sarge-backports main

Następnie w terminalu jako root aktualizujemy pakiety wpisując kod:
apt-get update
a dalej instalujemy Wina wraz zpotrzebnymi pakietami kodem:
apt-get install wine libxxf86dga1 libxxf86vm1 cabextract lib32nss-mdns

Wylogowujemy się i już jako zwykły użytkownik pobieramy ies4linux:
wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
Następnie instalujemy pakiet wpisując po kolei w terminalu kody:
tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz
cd ies4linux-*
./ies4linux
i postępujemy wedle instrukcji wciskając "ok".
Internet Explorer 6 możemy odpalić przez konsole wpisując kod:
~/bin/ie6


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza